POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI DE UTILIZARE A FIȘIERELOR COOKIES

Prezentul document a fost creat și adaptat de către AJINOMOTO POLAND SP. Z O.O. cu sediul la Varșovia, str. Klimczaka 1, 02-797 („Societate) pentru:

   1. prezentarea informațiilor referitoare la regulile întrebuințate de societate pentru a se proteja confidențialitatea utilizatorilor care folosesc site-ul www.oyakata.com.pl („Site-ul www”),
   2. și transmiterea utilizatorilor site-ului www informațiilor referitoare la utilizarea fișierelor cookies.

 

Date cu caracter personal

Confidențialitate

AJINOMOTO POLAND SP. Z O.O. asigură protecția confidențialității la un nivel care corespunde cel puțin cu standardele stabilite în reglementările în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv: Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) 2016/679 din data de 27 aprilie 2016 în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) 95/46/WE („RGPD”), legea din data de 18 iulie 2002 privind prestarea serviciilor pe cale electronică, precum și legea din data de 17 iulie 2014 Legea telecomunicațiilor.

AJINOMOTO POLAND SP. Z O.O. aplică regulile de precauție legate de respectarea confidențialității ca urmare a administrării site-ului Strony www și protecția datelor cu caracter personal, inclusiv are grijă de siguranța respectivelor date, aplicând mijloace tehnice și organizatorice corespunzătoare. Mai ales, societatea protejează datele împotriva punerii acestora la dispoziția persoanelor neautorizate, precum și împotriva prelucrării acestora cu încălcarea reglementărilor legale în vigoare. AJINOMOTO POLAND SP. Z O.O. desfășoară un control permanent al procesului de prelucrare a datelor și limitează accesul la date în cel mai mare grad posibil, acordând împuternicirile corespunzătoare numai atunci când acest lucru este indispensabil pentru prestarea corectă a serviciilor.

Date cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt utilizate de către AJINOMOTO POLAND SP. Z O.O. exclusiv în scopuri de contact și nu vor fi utilizate în alte scopuri.

AJINOMOTO POLAND SP. Z O.O. încredințează prelucrarea datelor cu caracter personal furnizorilor de servicii care administrează sistemele informatice pentru prelucrarea datelor în numele și pentru aceasta, exclusiv în domeniul permis de lege.

AJINOMOTO POLAND SP. Z O.O. este administratorul datelor cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului www, în înțelesul reglementărilor privind protecția datelor cu caracter personal.

Drepturile persoanelor la care se referă datele

AJINOMOTO POLAND SP. Z O.O. asigură utilizatorilor site-ului www realizarea drepturilor acestora care rezultă din reglementările privind protecția datelor cu caracter personal, mai ales dreptul la acces la propriile date și dreptul la corectarea acestora. Realizându-și dreptul la control al prelucrării datelor cu caracter personal, utilizatorii site-ului www au, în special, dreptul la acces la date, dreptul la modificarea, ștergerea sau limitarea prelucrării, dreptul la depunerea unei obiecții împotriva prelucrării, dreptul la transmiterea datelor, dreptul la depunerea unei plângeri la organul de supraveghere.

Persoana la care se referă datele, are dreptul în orice moment să depună o obiecție – din motive legate de situația specială a acesteia – împotriva prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la aceasta, obiecție bazată la art. 6 alin. 1 lit. e) sau f) RGPD, inclusiv profilarea pe baza acestor reglementări. Într-o astfel de situație, AJINOMOTO POLAND SP. Z O.O. nu maiare voie să prelucreze aceste date cu caracter personal, cu excepția situației când societatea dovedește existența unui temei important din punct de vedere juridic pentru prelucrare, superior față de interesele, drepturile și libertățile persoanei la care acestea se referă, respectiv, când societatea dovedește existența unui temei pentru stabilirea, executarea sau protecția unor pretenții.

Dacă datele cu caracter personal vor fi prelucrate pentru nevoile marketingului direct, persoana la care acestea se referă, are dreptul în orice moment să depună o obiecție împotriva prelucrării respectivelor date pentru nevoile unui astfel de marketing, inclusiv profilarea în domeniul în care prelucrarea este legată de acel marketing direct.

Dacă persoana la care se referă datele va depune obiecția împotriva prelucrării acestora în scopuri de marketing direct, datele cu caracter personal nu mai pot fi prelucrate în astfel de scopuri.

În domeniul stabilit de lege, datele cu caracter personal pot fi puse la dispoziția unităților autorizate să le ceară în baza reglementărilor legale în vigoare, precum și la dispoziția organelor numite pentru controlul respectării legii.

Fișierele cookies

În scopuri de statistică și pentru a asigura servicii de cea mai bună calitate, AJINOMOTO POLAND SP. Z O.O. utilizează informațiile salvate de către motorul de căutare la dispozitivul final al Utilizatorului care apoi sunt citite la fiecare conectare a motorului de căutare (așa numite fișierele „cookies”).

Fișierele cookies („cooki-urile”) constituie datele informatice, mai ales fișierele de text care sunt depozitate pe dispozitivul final al Utilizatorului Service-ului, fiind destinate folosirii site-urilor de Internet. Cooki-urile de regulă conțin denumirea site-ului de Internet din care provin, timpul de depozitare a acestora pe dispozitivul final și numărul unic.

Unitatea care publică informații sub forma fișierelor cookies la dispozitivul final al utilizatorului în timpul utilizării site-ului www este AJINOMOTO POLAND SP. Z O.O. cu sediul la Varșovia, str. Klimczaka 1, 02-797.

Colectarea și utilizarea informațiilor este limitată la un minim necesar, cerut pentru prestarea în beneficiul utilizatorilor a serviciilor la un nivel corespunzător, conform art. 18 al legii privind prestarea serviciilor pe cale electronică. Mai ales, în procesul de colectare a datelor cu caracter personal sunt distinse acele date, a căror prezentare este într-adevăr indispensabile pentru prestarea unui serviciu pe cale electronică. Divulgarea datelor care nu sunt indispensabile pentru prestarea unui serviciu pe cale electronică nu este obligatoriu, ci depinde de acordul persoanei la care se referă datele respective.

Fișierele „cookies” instalate nu cauzează modificarea configurării dispozitivului final.

Scopul creării fișierelor cookies și tipurile acestora

AJINOMOTO POLAND SP. Z O.O. plasează fișierele cookies pe dispozitivele finale al utilizatorului în timpul folosirii service-urilor de Internet și a aplicațiilor mobile AJINOMOTO POLAND SP. Z O.O. în scopul de a:

   1. adapta site-ul www la preferințele utilizatorului și optimiza beneficierea de servicii; mai ales, fișierele cookies permit recunoașterea dispozitivului utilizatorului și prezentarea conținutului adapta la nevoile individuale ale utilizatorului. Datorită respectivei tehnologii va fi posibilă prezentarea reclamei ajustate la utilizator și, printre ofertele accesibile, prezentarea ofertelor care vor corespunde cel mai bine cu nevoile utilizatorului,
   2. precum și crearea de statistici care vor permite să se înțeleagă cum folosesc utilizatorii site-ul www, fapt care va permite îmbunătățirea structurii și conținutului acestuia
   3. crearea statisticilor de vizionare a site-ului www,
   4. și monitorizarea mișcării pe site-ul de internet, adică pentru analizarea datelor, inclusiv cookies Google Analytics (acestea sunt fișierele utilizate de către societatea Google pentru analizarea modului de folosire a Service-ului de către Utilizator, pentru crearea de statistici și rapoarte referitoare la funcționarea Service-ului). Google nu folosește datele colectate la identificarea utilizatorului și nici nu leagă respectivele informații pentru a fi posibilă identificarea. Informațiile detaliate privind domeniul și regulile de colectare a datelor în legătură cu acest serviciu pot fi găsite prin accesarea linkului: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

În cadrul site-ului www sunt întrebuințate două tipuri de bază ale fișierelor cookies: „de sesiune” (session cookies) și „permanente” (persistent cookies). Cookies „de sesiune” reprezintă fișierele temporare care sunt depozitate în dispozitivul final al Utilizatorului până la deloghare, părăsire a site-ului de Internet sau deconectare a softului (motorului de căutare). Fișierele cookies „permanente” sunt depozitate pe dispozitivul final al Utilizatorului pe un timp stabilit în parametrii fișierelor sau până la ștergerea acestora de către Utilizator.

Administrarea fișierelor cookies

Utilizatorii site-ului www pot efectua în orice moment modificarea setărilor referitoare la fișierele „cookies”. Setările pot fi modificate, mai ales în așa fel încât să blocheze deservirea automată a fișierelor cookies în setările motorului de căutare sau să informeze despre fiecare plasare a acestora în dispozitivul Utilizatorului service-ului. Informațiile detaliate despre posibilitatea și modurile de deservire a fișierelor cookies sunt accesibile în setările softului (ale motorului de căutare).

Folosirea de către Utilizator a motorului de căutare ale cărui setări permit salvarea fișierelor „cookies” pe dispozitiv înseamnă exprimarea acordului pentru salvarea fișierelor de mai sus pe acest dispozitiv.

Mai multe informații pe tema fișierelor cookies sunt accesibile, printre altele, la adresa http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/, http://jakwylaczyccookie.pl/, http://ciasteczka.zjekoza.pl/howto.html.