INFORMĀCIJAS KLAUZULA

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK – Vispārīgā datu aizsardzības regula – (“VDAR” vai “Regula”) 13.panta pirmo daļu informēju, ka:

  • Saziņas veidlapā iesniegto Jūsu personas datu pārzinis ir AJINOMOTO Poland Sp. z o.o. ar juridisko adresi Varšavā, kas reģistrēta Varšavas galvaspilsētas rajona tiesas uzturētajā Valsts tiesu reģistrā Uzņēmumu reģistrā, Valsts tiesu reģistra XIII-ais komerciālais departaments, reģistrācijas Nr. (KRS) 0000009630, uzņēmuma ident. Nr. (REGON): 016114501, NMR kods (NIP): 5213039810 (“Sabiedrība“), Tālr.: +48 22 460 00 70
  • Jautājumos, kas saistīti ar AJINOMOTO Poland Sp. z o.o. apstrādājamajiem personas datiem varat sazināties pa e-pastu: odo@ajinomoto.com.pl.
  • Jūsu personas dati tiks apstrādāti, lai sniegtu atbildi uz Jūsu pieprasījumu, kas nosūtīts, izmantojot tīmekļa vietnē esošo veidlapu, kā arī lai nosūtītu komerciālu informāciju par AJINOMOTO Poland Sp. z o.o. produktiem, ja tas nepieciešams, lai atbildētu uz pieprasījumu.

Personas datus var arī izmantot, lai nodrošinātu likumīgas AJINOMOTO Poland Sp. z o.o. intereses, bet jums ir tiesības iebilst pret šādu personas datu apstrādi.

  • Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, tiesības tos labot (precizēt, papildināt), dzēst vai ierobežot datu apstrādi, tiesības pārvietot datus, kā arī tiesības atsaukt piekrišanu jebkurā brīdī, neietekmējot datu apstrādes likumību, kas tiek veikta līdz piekrišanas atsaukšanas brīdim.
  • Jautājumos, kas saistīti ar personas datu apstrādi, lūdzam sazināties pa e-pastu ado@ajinomoto.com.pl.
  • Jums ir tiesības iesniegt sūdzību kompetentajai uzraudzības iestādei, proti Personas datu aizsardzības pārvaldes vadītājam,  ja uzskatāt, ka jūsu personas datu apstrāde pārkāpj Regulas noteikumus.
  • Jūsu personas dati tiks glabāti tik ilgi, cik nepieciešams, lai sagatavotu atbildi uz pieprasījumu, ilgāk tikai tad, ja šāds pienākums izriet no tiesību normām.
  • Jūsu personas dati netiks nodoti ārpus Eiropas Ekonomikas zonas.